Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ba lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 3 Phố Chùa Một Cột
Điện thoại: (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728
Fax: (04) 3 823 6914
Email: polamb@hn.vnn.vn


Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Liên kết website