Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ba lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 3 Phố Chùa Một Cột
Điện thoại: (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728
Fax: (04) 3 823 6914
Email: polamb@hn.vnn.vn


Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Liên kết website