Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 9, toà nhà Hà Nội Tower, 49 Phố Hai Bà Trưng. (04) 3 934 6179/80 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 84.8.6281.8001 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà Hà Nội Tower, 49 Phố Hai Bà Trưng.
Điện thoại: (04) 3 934 6179/80
Fax: (04) 3 9346 183
Email: hanoi@diplobel.be, Consular hanoi.consul@diplobel.be
Website: http://www.diplomatie.be/hanoi


Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Liên kết website