Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 13 Phố Chu Văn An
Điện thoại: (04) 3 845 4131/2
Fax: (04) 3 823 3996
Email: hanoi@embassy.mzv.cz, commerce_hanoi@mzv.cz


Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Liên kết website