Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết


Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Liên kết website