Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Liên kết website