Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết


Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại toàn quốc 1900 5555 45
hoặc (04) 3 926 2324
Hotline: Mr Sơn 098 305 2468

Yahoo Chat = Chat với Mr Sơn
Skype Chat = Chát với Mr Sơn sonvisa


Thời gian làm việc tại VINASET
  Thứ 2-6 Thứ 7 CN, Lễ,Tết
Sáng 8h-12h 9h-11h Nghỉ
Chiều 13h30-17h Nghỉ Nghỉ

Các trường hợp làm nhanh khẩn thì nộp hồ sơ trước 10h
 
Liên kết website