Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 84-4-3771-0404 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 107 Đường Nguyễn Du, quận 1 (08) 3 822 5757 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-3771-0404
Fax: 84-4-3831-6834
Email: korembviet@mofat.go.kr


Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Liên kết website