Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 191 Phố La Thành. (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 40 Đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (08) 3 930 3936 Chi tiết
Đà Nẵng 22 Đường Trần Phú (0511) 3 822 380 – (0511) 3 818 528 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 191 Phố La Thành.
Điện thoại: (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992
Fax: (04) 3 833 6995
Điện thoại ngoài giờ: (04) 3 8336991/2
Email: moscow-vietnam@yandex.ru


Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Liên kết website