Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 191 Phố La Thành. (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 40 Đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (08) 3 930 3936 Chi tiết
Đà Nẵng 22 Đường Trần Phú (0511) 3 822 380 – (0511) 3 818 528 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 191 Phố La Thành.
Điện thoại: (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992
Fax: (04) 3 833 6995
Điện thoại ngoài giờ: (04) 3 8336991/2
Email: moscow-vietnam@yandex.ru


Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Liên kết website