Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 57 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 944 5700 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng. (08) 3 829 7231 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 57 Phố Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (04) 3 944 5700
Fax: (04) 3 944 5717
Email: Ambafrance.HANOI@diplomatie.gouv.fr


Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Liên kết website