Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 57 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 944 5700 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng. (08) 3 829 7231 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 57 Phố Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (04) 3 944 5700
Fax: (04) 3 944 5717
Email: Ambafrance.HANOI@diplomatie.gouv.fr


Đại sứ quán Xéc-bi-a tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Liên kết website