Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 8 Phố Đào Tấn, quận Ba Đình. (04) 3 831 7755 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 5, toà nhà Landmark, 5B Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1. (08) 3 829 6035 Chi tiết


Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Liên kết website