Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Phần Lan Aleksanterin katu 15A 5KR 00100 Helsinki 00 358 9 6229900, ĐS: 562 6302 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Aleksanterin katu 15A 5KR 00100 Helsinki
Điện thoại: 00 358 9 6229900, ĐS: 562 6302
Fax: 00 358 9 62299022
Lãnh sự: 62299011/88
Email: embvndk@hotmail.com, vietanmfinland@gmail.com, vietanmfinland@gmail.com
Mã điện thoại: 0


Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Liên kết website