Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Phần Lan Aleksanterin katu 15A 5KR 00100 Helsinki 00 358 9 6229900, ĐS: 562 6302 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Aleksanterin katu 15A 5KR 00100 Helsinki
Điện thoại: 00 358 9 6229900, ĐS: 562 6302
Fax: 00 358 9 62299022
Lãnh sự: 62299011/88
Email: embvndk@hotmail.com, vietanmfinland@gmail.com, vietanmfinland@gmail.com
Mã điện thoại: 0


Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Liên kết website